VergaderingVergadering van Raad
Datum: 09-11-2015 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
3
0
0
17
Algemene bijlage
Ingediende moties 1 tm 20.pdf (pdf, 9,26 MB)
Ingediende moties 21 tm 40.pdf (pdf, 10,09 MB)
Ingediende moties 41 tm 47.pdf (pdf, 2,87 MB)
Bijlage bij motie 27 Christenunie NOTITIE Haarlem verlicht - definitief.pdf (pdf, 685,31 KB)
Ingediende moties 48 en 49.pdf (pdf, 1,22 MB)
20151111 Overzicht moties en amendenten PB 2016 1e termijn incl reactie B&W.pdf (pdf, 748,69 KB)
2e termijn herziene en moties 50 tm 54.pdf (pdf, 5,46 MB)
Vastgesteld verslag raadsvergadering 9 november 2015 (pdf, 869,12 KB)