VergaderingVergadering van Raad
Datum: 21-01-2016 19:30:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
0
3
5
4
4
0
3
3
4
5
0
14
19
0
1
3
0
0
2
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
01-21 Kort Verslag met aangenomen moties en amendement.pdf (pdf, 7.3 MB)
21 01 16 Vastgesteld verslag Haarlem Raad.pdf (pdf, 439.7 kB)