VergaderingVergadering van Raad
Datum: 07-11-2016 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
5
0
0
6
Algemene bijlage
Moties 1 tm 9 SP.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 3,17 MB)
Moties 10 tm 15.pdf ingediend tijdens begroting 7--11 (pdf, 3,25 MB)
Moties 16 tm 22.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 5,41 MB)
Moties 23 tm 29.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 2,93 MB)
Moties 30 tm 35.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 2,83 MB)
Moties 36 tm 41.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 2,47 MB)
Moties 42 tm 43.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 1,03 MB)
Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2017-2021 ingediend 7 november 2017-2.pdf (pdf, 272,23 KB)
Moties 44.pdf ingediend tijdens begroting 7-11 (pdf, 349,44 KB)
Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2017-2021 ingediend 7 november 2017 incl. advies college versie 2.pdf (pdf, 336,09 KB)
Moties 45 tm 51.pdf ingediend tijdens begroting 9 november (pdf, 2,11 MB)
Moties 52,53,54 en diverse BIS moties.pdf ingediend tijdens begroting 10 november (pdf, 5,27 MB)
11-07 Vastgesteld verslag raad.pdf (pdf, 700,93 KB)