VergaderingVergadering van Raad
Datum: 11-07-2018 19:30 uur
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
3
0
13
8
2
0
5
83
0
1
Algemene bijlage
07-11 Overzicht amendementen en moties MET REACTIE BenW def (pdf, 436.41 KB)
Getekend Raadsstuk zienswijze op begrotingswijzigingen 2018 en programmabegrotingen 2019 van het Recreatieschap Spaamwoude (pdf, 3.44 MB)
Getekend Raadsstuk bij RKC Onderzoek jaarstukken 2017 - Stokje overdragen (pdf, 1.23 MB)
Getekend raadsstuk Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017 (pdf, 2.73 MB)
07-11 Haarlem Raad (pdf, 534.85 KB)
Gemeente Haarlem kopie controleverklaring accountant jaarrekening 2017 (pdf, 253.56 KB)