VergaderingVergadering van Raad
Datum: 15-02-2018 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
3
0
1
0
1
1
2
2
0
10
4
0
1
1
0
0
20
4
13
0
0
0
1
1
1
1
0
8
1
1
Algemene bijlage
02-15 Kort Verslag raadsvergadering met aangenomen amendementen en moties (pdf, 10,75 MB)
02-15 Concept verslag raadsvergadering (pdf, 556,99 KB)
Getekend raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage 4 bij Zelfbouwkavel Stockhoimstraat, vaststellen kavelpaspoort en verkoopprocedure (pdf, 312,61 KB)
Getekend raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding CV’s leden adviescommissie voor bezwaarschriften (pdf, 1,11 MB)
Getekend raadsbesluit Raadsvoorstel krediet vervangen kademuur Noorder Emmakade en Tuinlaantje (pdf, 1,19 MB)
Getekend raadsbesluit Benoeming leden van de adviescommissies voor bezwaarschriften (pdf, 1,11 MB)
Getekend raadsbesluit Aangepast voorstel vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening (pdf, 4,41 MB)
Getekend raadsbesluit Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 (pdf, 2,26 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststellen normenkader financiële rechtmatigheid 2017 (pdf, 1,23 MB)
Getekend raadsbesluit Vrijgeven uitvoeringskrediet voor het veiliger maken van de oversteek Schipholweg ter hoogte van de Jetty Velustraat (pdf, 1,62 MB)
Getekend raadsbesluit Vrijgeven krediet Popcentrum en aanbesteding Slachthuisterrein (pdf, 5,35 MB)
Getekend raadsbesluit Zelfbouwkavel Stockholmstraat, vaststellen kavelpaspoort en verkoopprocedure (pdf, 2,41 MB)
02-15 Vastgesteld verslag Haarlem raad (pdf, 557,95 KB)