Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 15-03-2018 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
2
0
2
0
1
2
2
2
3
4
0
3
3
3
5
1
1
0
2
3
10
11
10
8
2
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
0
1
0
1
Algemene bijlage
03-15 Kort Verslag raadsvergadering met aangenomen amendementen en moties (pdf, 1.9 MB)
03-15 concept verslag Raad (pdf, 678.6 kB)
Getekend raadsbesluit Vrijgeven krediet voor zaakgericht werken 2018 (pdf, 2 MB)
Getekend raadsbesluit Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 (pdf, 1.8 MB)
Getekend raadsbesluit Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen 2018 (pdf, 2.2 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststellen beheersverordening veegplan Haarlem 2017 (pdf, 1.5 MB)
Getekend raadsbesluit Opheffen handhaven geheimhouding besluiten (pdf, 372.8 kB)
Getekend raadsbesluit Aanpassen Hst. V Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden , wethouders, commissieleden en fracties (pdf, 1.4 MB)
Getekend raadsbesluit Vrijgeven krediet Bomen in Schalkwijk (pdf, 1.4 MB)
Getekend raadsbesluit Kredietaanvraag functionele aanpassingen Museum Het Dolhuys (pdf, 3.1 MB)
Getekend raadsbesluit Actualisatie IP sport (81.27) 2018 (pdf, 2.1 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Watermeterfabriek (pdf, 1.7 MB)
Getekend raadsbesluit Actualisatie visie beheer en onderhoud (pdf, 3.7 MB)
Getekend raadsbesluit Raadsbesluit Burgerinitiatief verkeersveilige Europawijk (Engelandlaan geen racebaan) (pdf, 1.7 MB)
Getekend raadsbesluit Ontwikkelingsvisie Spaamesprong (pdf, 2.9 MB)
Getekend raadsbesluit Aanpassingen Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem (pdf, 867.6 kB)
Getekend raadsbesluit Aanpassingen Algemene Commissieverordening voor de commissievergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem. (pdf, 886.2 kB)