VergaderingVergadering van Raad
Datum: 18-10-2018 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
4
0
2
7
6
0
4
4
5
6
4
8
0
0
2
0
1
2
1
1
0
8
Algemene bijlage
10-18 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 164,48 KB)
10-18 Transcript raadsvergadering (pdf, 532,47 KB)
Getekend raadsstuk Zienswijze geven op werkplan en begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam (pdf, 2,93 MB)
Getekend raadsstuk Nota van uitgangspunten Planetenlaan 168 (pdf, 1,54 MB)
Getekend raadsstuk Aankoop Nieuweweg 2 Haarlem (pdf, 2,54 MB)
Getekend raadsstuk Kredietaanvraag aankoop en voorbereidingskosten Nieuweweg 2 te Haarlem ten behoeve van opvangvoorziening Domus+ (pdf, 2,02 MB)
Getekend raadsstuk Extra maatwerk bij het implementeren van SPA (pdf, 3,51 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Ambitiekaart Haarlemse Wateren (pdf, 2,73 MB)
Getekend raadsstuk Beschikbaarstellen krediet voor aanlegkosten openbare ruimteen proceskosten herontwikkeling Schalkwoud, Stad Tussen de Bomen (pdf, 2,33 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen bestemmingsplan 'Bomenbuurt, le partiële herziening. Olmenstraat 22' (pdf, 2,07 MB)
Getekend raadsstuk Verhogen bestedingsplafond voor Duurzaamheidslening (pdf, 2,10 MB)
Getekend raadsstuk Detailhandelsbeleid Zuid (pdf, 1,43 MB)
Getekend raadsstuk Uitbreiding onderhoud Boerhaavebad (pdf, 2,43 MB)