Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 19-07-2018 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
1
2
0
0
2
2
2
0
2
2
1
2
0
6
4
2
12
4
4
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
1
1
0
1
3
3
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
Getekend raadsstuk Vaststellen parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen (pdf, 2.4 MB)
Getekend raadsstuk Aanpassen parkeerduurbeperking parkeerzone C (pdf, 2.8 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Verordening, Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Haarlem 2018. (pdf, 1.5 MB)
Getekend raadsstuk Verkoopopbrengsten vastgoed en ontwikkelkosten (pdf, 2 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellingsovereenkomst DSK II (pdf, 2.3 MB)
Getekend raadsstuk Vrijgeven voorbereidingskrediet Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk (IVORiM) (pdf, 2.3 MB)
Getekend raadsstuk Vrijgave van krediet parkeervoorziening Kerklaan te Spaamdam (pdf, 1.2 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Tweede Wijzigingsverordening belastingen 2018 (pdf, 2.7 MB)
Getekend raadsstuk Zienswijze Conceptbegroting 2019 en Meerjarenbegroting tot 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (pdf, 3.2 MB)
Getekend raadsstuk Begroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (pdf, 2 MB)
Getekend raadsstuk Onttrekking aan de openbaarheid van de parkeerterreinen aan de Dijkstraat en de Oostvest (pdf, 1.3 MB)
Getekend raadsstuk Onderbouwing kredietaanvraag kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam (pdf, 311.4 kB)
Getekend raadsstuk Bekrachtigen geheimhouding op advisering stadsadvocaat inzake DSKII (pdf, 333.2 kB)
Getekend raadsstuk Voorbereidingsbesluit Frans Halsbuurt (pdf, 1.5 MB)
Transcriptie Raad (pdf, 548 kB)
07-19 Kort Verslag raadsvergadering met aangenomen amendementen en moties (pdf, 595.9 kB)