Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 20-12-2018 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
4
4
3
3
3
2
4
4
2
0
2
2
2
0
4
0
0
10
14
1
4
0
0
0
1
1
2
1
1
1
0
2
1
Algemene bijlage
12-20 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 198.6 kB)
12-20 Transcriptie Raad (pdf, 520.8 kB)
Getekend raadsbesluit Verruiming winkeltijden zon- en feestdagen naar 10.00 tot 20.00 uur (pdf, 4.2 MB)
Getekend raadsbesluit Realisatie Instandhouding openbaar primair onderwijs 2017 (pdf, 2.5 MB)
Getekend raadsbesluit Realisatie Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2017 (pdf, 2.9 MB)
Getekend raadsbesluit Realisatie Instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2017 (pdf, 3 MB)
Getekend raadsbesluit Tweede Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Vroegtijdig schoolverlaten (VSV) (pdf, 1.9 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststelling normenkader financiële rechtmatigheid 2018 (pdf, 1.4 MB)
Zienswijze raad getekend 1e Begrotingswijzigning 2018 Omgevingsdienst IJmond (pdf, 1.1 MB)
Getekend raadsbesluit Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRK (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsbesluit 5e Wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 (pdf, 1.8 MB)
Getekend raadsbesluit Actualisering Archiefverordening (pdf, 1.5 MB)
Getekend raadsbesluit Rapport RKC-onderzoek Leren Waarderen - Vergroten van de evalueerbaarheid van welzijnssubsidies (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsbesluit Raadsjaaragenda 2019 (pdf, 1.2 MB)
Getekend raadsbesluit Decemberrapportage 2018 (pdf, 2.3 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststellen notitie Hoogbouwprincipes, kansen voor hoogbouw in Haarlem (pdf, 2.2 MB)
Getekend raadsbesluit Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment (pdf, 2.9 MB)
Na amendementen aangepaste nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment 0319 (pdf, 847.8 kB)