VergaderingVergadering van Raad
Datum: 28-03-2018 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
1
2
0
0
0
0
Algemene bijlage
03-28 Conceptverslag Haarlem raad (pdf, 322,32 KB)
03-28 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 10,31 KB)