VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-03-2018 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
Vergaderzaal stadhuis
0
Raadzaal
0
Vergaderzaal stadhuis
0
2
Algemene bijlage
03-29 Conceptverslag Haarlem raad (pdf, 150,05 KB)
03-29 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 9,08 KB)