Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-07-2019 19:30:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
61
0
0
0
0
0
1
0
1
1
Algemene bijlage
Overzicht Moties en Amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming dd 4-7 (pdf, 771.1 kB)
07-134 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 134.1 kB)
07-01 Transcript Raad (pdf, 325.4 kB)