Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Vergadering



Vergadering van Raad
Datum: 03-07-2019 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
7
0
0
0
1
0
1
1
Algemene bijlage
Overzicht Moties en Amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming dd 4-7 (pdf, 771.1 kB)
07-134 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 134.1 kB)
07-03 Transcript Raad (pdf, 458.2 kB)