Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 04-07-2019 17:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
67
0
0
0
1
0
1
1
Algemene bijlage
07-134 Overzicht Moties en Amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming dd 4-7 (pdf, 771.1 kB)
07-134 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 134.1 kB)
07-04 Transcript Raad (pdf, 620.1 kB)
Getekend raadsstuk bij accountantsverslag gemeente Haarlem 2018 - overnemen aanbevelingen en opmerkingen (pdf, 1.7 MB)
Getekend raadsstuk Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2018 (pdf, 2.8 MB)
Getekend Raadsstuk bij onderzoeken methode Duisenberg-light jaarstukken gemeente Haarlem 2018 (pdf, 2.4 MB)