VergaderingVergadering van Raad
Datum: 04-11-2019 18:30 uur
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
1
47
0
Algemene bijlage
Overzicht amendementen en moties begroting 2020-2024 Eerste termijn maandagavond (pdf, 443.9 kB)
11-04 Transcript Raad (pdf, 500 kB)
Getekende raadsstukken raad 4 november 2019 (pdf, 2 MB)