VergaderingVergadering van Raad
Datum: 11-07-2019 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Vergaderzaal stadhuis
0
0
0
0
Raadzaal
7
5
10
2
7
3
6
11
1
Algemene bijlage
07-11 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 159.56 KB)
07-11 Transcript Raad (pdf, 489.86 KB)
Getekend Raadsstuk Recreatieschap Spaarnwoude jaarrekening 2018 (pdf, 1.95 MB)
Getekend Raadsstuk Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (pdf, 1.93 MB)
Getekend Raadsstuk Aanvullend krediet nieuwbouw Rudolf Steiner College en renovatie Rudolf Steiner School (pdf, 2.35 MB)
Getekend Raadsstuk Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 (pdf, 1.89 MB)
Getekend Raadsstuk Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk (pdf, 3.58 MB)
Getekend Raadsstuk Vaststellen Verordening Winkeltijden Haarlem 2019 (pdf, 1.49 MB)
Getekend Raadsstuk Domus(Plus) en Skaeve Huse bijzondere woonzorgvoorzieningen voor kwetsbare daklozen (pdf, 2.39 MB)
Getekend Raadsstuk Vaststellen Kadernota 2019 (pdf, 2.6 MB)
Getekend Raadsstuk Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek (pdf, 3.05 MB)
Getekend Raadsstuk Vaststellen startnotitie Badmintonpad verkoop kavel (pdf, 1.58 MB)