Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 27-06-2019 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
3
0
3
0
6
3
Vergaderzaal stadhuis
2
Raadzaal
0
0
0
0
3
0
Algemene bijlage
06-27 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 119.8 kB)
Getekend raadsstuk bij accountantsverslag gemeente Haarlem 2018 - overnemen aanbevelingen en opmerkingen (pdf, 1.7 MB)
Getekend raadsstuk Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2018 (pdf, 2.8 MB)
Getekend Raadsstuk bij onderzoeken methode Duisenberg-light jaarstukken gemeente Haarlem 2018 (pdf, 2.4 MB)
06-27 Transcript Raad (pdf, 371.1 kB)