VergaderingVergadering van Raad
Datum: 28-02-2019 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
3
0
1
0
4
2
8
2
0
2
1
3
4
0
9
7
7
1
0
0
1
0
2
2
2
1
1
Algemene bijlage
02-28 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 173.9 kB)
02-28 Transcript (pdf, 506.9 kB)
Getekend raadsstuk Oplegging geheimhouding bijlage 1 bij verkoop DSK II (pdf, 306.2 kB)
Getekend raadsstuk Bekrachtigen geheimhouding documenten verkoop DSK II (pdf, 377.6 kB)
Getekend raadsstuk Bekrachtigen geheimhouding bijlage 3 bij de nota Kredieten vrijgeven vervangingsinvesteringen sportvelden jaarschijf 2019 en uitbreiding areaal Groei van Haarlem (pdf, 307.8 kB)
Getekend raadsstuk Vaststellen bestemmingsplan Europawijk (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Gemaakte kosten in 2017 en 2018 voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven (pdf, 1.5 MB)
Getekend raadsstuk Overdracht Prof. Dr. Gunningschool SO (pdf, 2 MB)
Getekend raadsstuk Vrijgeven subsidie Haarlemse haltes toegankelijk (pdf, 1.2 MB)
Getekend raadsstuk Verkoop DSK II (pdf, 1.8 MB)
Getekend raadsstuk Kadernota 2020 GR Cocensus (pdf, 1.4 MB)
Getekend raadsstuk Besluit over RKC-advies inzake verantwoording opvolging aanbevelingen Openbaar Groen (pdf, 962.9 kB)
Getekend raadsstuk Verklaring van geen bedenkingen in verband met het verlenen van ontwerp-omgevingsvergunning realisatie (pdf, 2.9 MB)
Getekend raadsstuk Kredieten vrijgeven vervangingsinvesteringen sportvelden jaarschijf 2019 en uitbreiding areaal Groei van Haarlem (pdf, 4.1 MB)