Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 28-03-2019 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
7
0
0
0
1
0
2
1
0
5
1
6
3
2
0
5
6
3
7
1
0
0
0
1
1
1
2
0
1
2
1
1
1
0
1
3
0
1
4
2
Algemene bijlage
03-28 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 172.4 kB)
Getekend raadsstuk Voorstel gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdiensten met Zandvoort (pdf, 2.2 MB)
Getekend raadsstuk Aansluiten bij landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel en afschaffing leges funderingsherstel (pdf, 3.8 MB)
Getekend raadsstuk Raads onderzoek jaarrekening (pdf, 2.3 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26 (pdf, 3.1 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019 (pdf, 2.1 MB)
Getekend Raadsstuk bij RKC Rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid - Onderzoek naar Informatiebeveiliging (pdf, 2 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen herziene startnotitie nieuwe gymzaal Phoenixstraat, beschikbaar stellen voorbereidingskrediet en verhogen krediet (pdf, 2.7 MB)
Getekend raadsstuk Besluit tot coördinatie van procedures voor herontwikkeling Blauwe Wetering (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen subsidieplafond Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij en Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij. (pdf, 1.9 MB)
03-28 Transcript (pdf, 449.3 kB)