VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-05-2019 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
0
5
2
1
3
1
3
1
0
4
3
4
5
2
3
0
4
6
0
8
3
16
0
0
0
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
1
0
2
4
2
3
2
10
1
Algemene bijlage
05-29 Transcript Raad (pdf, 520.3 kB)
05-29 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 188.3 kB)
Collegebesluit Centrum Schalkwijk (pdf, 3.7 MB)
Getekend raadsstuk Verkoopovereenkomst Spaarne Gasthuis (pdf, 3.1 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Spaarne Gasthuis fase 1 (pdf, 2.6 MB)
Getekend raadsstuk Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Cocensus (pdf, 1.4 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen bestemmingsplan De Meester van Haarlem- Vaststellen hogere geluidswaarde (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan de Jansstraat 58-62 (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen geactualiseerde Investeringsagenda binnensport 2019- 2022 (pdf, 2.7 MB)
Getekend raadsstuk Vrijgeven voorbereidingskrediet vervangen walmuur Vijverlaan (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen verordening havengelden 2019 (pdf, 1.9 MB)
Getekend raadsstuk Kredietaanvraag levensduurverlengend onderhoud het Dolhuys (pdf, 1.9 MB)
Getekend raadsstuk Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 tbv toetreding drie gemeenten (pdf, 1.3 MB)
Getekend raadsstuk Beschikbaar stellen krediet renovatie en uitbreiding basisschool Cruquius, Cruquiusstraat 2 (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Wijziging Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Spaarnwoude (pdf, 1.4 MB)
Getekend raadsstuk Benoeming rapporteurs Werkwijze onderzoek rekening (pdf, 416.5 kB)