Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 31-01-2019 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
8
0
1
0
1
2
0
10
3
2
2
3
3
0
5
3
4
9
7
0
6
3
8
0
0
0
1
1
0
1
1
2
1
2
1
1
1
1
0
2
0
3
1
1
1
Algemene bijlage
01-31 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 180.7 kB)
Getekend raadsbesluit Verkoop kavel aan Intos in de Noordkop Waarderpolder (pdf, 1.9 MB)
Getekend raadsbesluit Beschikbaar stellen extra krediet voor kademuur en herinrichting Spaarne (pdf, 2.4 MB)
Getekend raadsbesluit Aanpassen parkeernormen voor woningen op basis van reëel autobezit in Haarlem (pdf, 3 MB)
Getekend raadsbesluit Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022 (pdf, 2.6 MB)
Getekend raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2019 (pdf, 2.4 MB)
Getekend raadsbesluit Nota Grondbeleid 2018 e.v. (pdf, 2.2 MB)
Getekend raadsbesluit Rapport Indicatoren in Beeld -RKC onderzoek naar indicatoren in de begroting (pdf, 1.1 MB)
Getekend raadsbesluit Nota Grondprijsbeleid 2018 (pdf, 1.5 MB)
Getekend raadsbesluit Initiatiefvoorstel Groenlinks Haarlem 'Meer regie bij energietransitie bestaande bouw' (pdf, 1.9 MB)
Getekend raadsbesluit Startnotitie verkoop en ontwikkeling Koningstein (pdf, 1.7 MB)
Getekend raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding op de beantwoording technische vragen CDA over stand van zaken De Koepel (pdf, 307.1 kB)
Getekend raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding op beantwoording technische vragen fractie Hart voor Haarlem over straatstenen Floraplein (pdf, 313.8 kB)
Getekend raadsbesluit Het herbenoemen van leden van de commissie voor bezwaarschriften (pdf, 704.9 kB)
Getekend raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding op de CV’s leden commissie voor bezwaarschriften (pdf, 316.6 kB)
Getekend raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding op onderzoeksrapport inzake integriteitsmelding inclusief rapportage en bijlagen (pdf, 308.1 kB)
Getekend raadsbesluit Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk (IVORIM (pdf, 3.7 MB)
Getekend Raadsstuk Verkoop kavel aan Mooie Nel BV en NK Vastgoed in de Noordkop Waarderpolder (pdf, 2.2 MB)
01-31 Transcript (pdf, 504.9 kB)