VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-07-2020 17:00:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.J.E.M. van Dam (griffier)


Raadzaal
0
0
0
6
3
0
41
0
0
2
2
1
Algemene bijlage
Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en moties Voortgangsrapportage 2020 Besluitvorming (pdf, 863.8 kB)
07-01 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 224.5 kB)
Getekend raadsstuk Voortgangsrapportage 2020 (amendement verwerkt) (pdf, 2.8 MB)
07-01 Transcript raadsvergadering (pdf, 572.4 kB)