VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-10-2020 17:15:00 uur
Voorzitter: B. van Leeuwen (plaatsvervangend voorzitter)
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Zijlpoort
0
0
0
14
4
1
0
Algemene bijlage
10-01 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 214.2 kB)
10-01 Transcript raadsvergadering (pdf, 337.2 kB)