VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-07-2020 17:00 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: M.J.E.M. van Dam (griffier)


Raadzaal
0
0
0
6
3
0
41
0
0
2
2
1
Algemene bijlage
Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en moties Voortgangsrapportage 2020 Besluitvorming (pdf, 863.79 KB)
07-01 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 224.55 KB)
Getekend raadsstuk Voortgangsrapportage 2020 (amendement verwerkt) (pdf, 2.78 MB)
07-01 Transcript raadsvergadering (pdf, 572.36 KB)