VergaderingVergadering van Raad
Datum: 22-10-2020 19:30:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.C.C. Philips (griffier)


Zijlpoort
0
0
0
2
0
1
0
1
1
2
4
5
0
10
3
0
8
13
3
8
9
6
0
0
0
1
1
16
0
2
1
4
1
1
2
0
0
4
4
1
1
0
Algemene bijlage
10-22 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 295.7 kB)