Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 24-06-2020 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.J.E.M. van Dam (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
4
0
4
0
3
4
0
0
0
0
0
2
3
2
0
0
0
2
1