Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 25-06-2020 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.J.E.M. van Dam (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
5
0
4
6
2
4
2
2
0
2
3
5
2
11
5
2
0
5
3
16
4
15
0
0
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
8
Algemene bijlage
06-25 Transcript raadsvergadering (pdf, 497.5 kB)
Getekend raadsstuk programmabegroting 2021-2024 VRK (pdf, 2.9 MB)
Getekend raadsstuk Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp (DO) voor herinrichting Houtplein eo. (pdf, 4.7 MB)
Getekend collegebesluit zienswijze raad Verkoop Houtmarkt 7 (pdf, 3.4 MB)
Getekend raadsstuk Startnotitie Schipholweg 1 gewijzigd besluit (pdf, 5.1 MB)
Getekend raadsstuk GR bereikbaarheid ZK; vaststellen begroting 2021 (pdf, 2.4 MB)
Getekend raadsstuk Startnotitie Integraal groenbeleidsplan (pdf, 1.9 MB)
Getekend raadsstuk Beschikbaar stellen krediet voor uitvoering vervolgfasen Schoterbos (pdf, 3.5 MB)
Getekend raadsstuk Begroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Economische visie Haarlem (pdf, 3.5 MB)
Getekend raadsstuk Verordening Starterslening gemeente Haarlem 2020 (pdf, 2.2 MB)
Getekend raadsstuk GR bereikbaarheid ZKL; vaststellen jaarrekening 2019 (pdf, 2 MB)
Getekend raadsstuk Startnotitie doorstart Herstructurering JJ. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 tm 8 (pdf, 2.3 MB)
Getekend raadsstuk Jaarverslag 2019 VRK (pdf, 1.6 MB)
Getekend raadsstuk le Begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Omgevingsdienst lJmond zienswijze Raad (pdf, 2.6 MB)
Getekend raadsstuk Centrum Schalkwijk - Voorbereidingskrediet voor de herinrichting van de openbare ruimte noordzijde (pdf, 1.6 MB)
Getekend Raadsstuk Recreatieschap Spaarnwoude begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 (pdf, 3 MB)
Getekend raadsstuk Jaarrekening 2019 van het recreatieschap Spaarnwoude (pdf, 1.9 MB)
06-25 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 171.8 kB)