VergaderingVergadering van Raad
Datum: 26-11-2020 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
3
0
4
0
2
3
4
0
4
5
4
0
5
4
8
0
0
0
1
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
0
2
1
1
1
0
1
Algemene bijlage
Agenda voor de Sport 2020+ - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 3,11 MB)
Coordinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Haarlem - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 2,11 MB)
In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren, integrale beleidsvisie Armoede en Schulden - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 2,85 MB)
Initiatiefvoorstel Maak werk van 30 kmu -getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 4,63 MB)
Ontwikkeling OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 3,38 MB)
Startnotitie Cultuurplan 2022-2028 - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 1,94 MB)
Vaststellen Verordening aanleg warmtenetten gemeente Haarlem 2020 (pdf, 2,16 MB)
Visie op dienstverlening de menselijke maat - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 1,65 MB)
Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2021 - getekend raadsstuk 26 nov 2020 (pdf, 3,82 MB)
11-26 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 228,21 KB)
11-26 Transcript raadsvergadering (pdf, 451,84 KB)