VergaderingVergadering van Raad
Datum: 26-11-2020 19:30:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.C.C. Philips (griffier)


Zijlpoort
0
0
3
0
4
0
2
3
4
0
4
5
2
0
4
4
8
0
0
0
1
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
0
2
1
1
1
0
1