VergaderingVergadering van Raad
Datum: 28-05-2020 19:30:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.J.E.M. van Dam (griffier)


Raadzaal
0
0
1
0
0
1
0
1
2
2
2
5
0
2
0
3
3
3
5
5
5
5
1
1
8
0
0
0
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
8
3
1
5
0
1
1
1
Algemene bijlage
05-28 Transcript raadsvergadering (pdf, 167.3 kB)
05-28 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 142.5 kB)
Aanwijzen accountant gemeente Haarlem - getekend raadsstukd 28 mei 2020 (pdf, 1.8 MB)
Ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Cocensus - getekend raadsstuk 28 mei 2020 (pdf, 2.2 MB)
Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2020 - getekend raadsstuk 28 mei 2020 (pdf, 1.5 MB)
Vrijgave voor inspraak verordening Haarlemse Wateren 2020 - getekend raadsstuk 28 mei 2020 (pdf, 1.5 MB)
Zienswijze conceptbegroting 2021 - Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Regio Zuid-Kennemerland en IJmond (pdf, 2.4 MB)