Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-06-2020 19:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.J.E.M. van Dam (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
1
6
3
0
24
0
0
2
2
1
Algemene bijlage
Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en moties Voortgangsrapportage 2020 Besluitvorming (pdf, 863.8 kB)
Getekend raadsstuk Voortgangsrapportage 2020 (amendement verwerkt) (pdf, 2.8 MB)