Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 30-01-2020 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
2
0
1
0
3
2
3
0
3
3
0
4
4
9
9
0
0
0
1
3
2
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
0
4
Algemene bijlage
01-30 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 168.9 kB)
01-30 Transcript raadsvergadering (pdf, 420.1 kB)
Onderwijskansenbeleid Haarlem 2019-2022 - Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 3.2 MB)
Oplegging geheimhouding bijlage 1 Verbeterplan Kenter - Getekend Raadsbesluit januari 2020 (pdf, 317.3 kB)
Sluiten grondexploitatie Meerwijk-Centrum, complex 043- Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 903.1 kB)
Uitkomsten onderzoek exploitatie Frans Hals Museum- aanvullende subsidie en vervolg- Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 2.6 MB)
Vaststellen Beleidsplan Schoon- Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 2.8 MB)
Vaststellen Hotelbeleid- Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 3.5 MB)
Vaststellen ontwikkelvisie Spaarndamseweg- Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 2.4 MB)
Vaststelling wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Haarlem- Getekend Raadsstuk januari 2020 (pdf, 1003.2 kB)