VergaderingVergadering van Raad
Datum: 04-11-2020 18:00 uur
Griffier: M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
49
0
3
3
2
0
0
0
3
2
1
1
1
Algemene bijlage
11-2 4 6 Kort Verslag Begrotingsvergaderingen (pdf, 201.86 KB)
Overzicht amendementen en moties PB 2021-2025 inclusief besluitvorming (pdf, 1.02 MB)
11-04 Transcript raadsvergadering (pdf, 594.23 KB)