VergaderingVergadering van Raad
Datum: 06-11-2020 17:00 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
Zijlpoort
0
0
0
3
3
2
0
0
0
2
2
Raadzaal
1
1
1
Algemene bijlage
- Stembrieven raad 2020 uitslag (pdf, 40.94 MB)
- Besluitvorming amendementen en moties Programmabegroting 2021-2025 (pdf, 291.38 KB)
Raadsstuk Opvolging aanbevelingen methode Duisenberg-light jaarstukken 2019 (pdf, 1.06 MB)
Raadsstuk Vaststellen Bestuursrapportage (besluit geamendeerd) (pdf, 3.28 MB)
Raadsstuk Vaststellen begroting 2021-2025 (besluit geamendeerd) (pdf, 2.45 MB)
Transcript raadsvergadering 6 november 2020 (pdf, 163.04 KB)
11-2 4 6 Kort Verslag Begrotingsvergaderingen (pdf, 201.86 KB)
Overzicht amendementen en moties PB 2021-2025 inclusief besluitvorming (pdf, 1.02 MB)