VergaderingVergadering van Raad
Datum: 18-02-2021 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
0
1
0
0
1
0
0
7
10
2
0
10
9
3
3
0
4
10
9
6
1
Zijlpoort
12
Raadzaal
0
0
0
3
0
1
1
1
2
0
1
1
Algemene bijlage
2-18 Kort Verslag raadsvergadering 18 februari (pdf, 242,35 KB)
02-18 Transcript Raad (pdf, 489,97 KB)
Aanvullende kredietaanvraag project Dolhuys - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 2,78 MB)
Actualisatie Verordening en Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Haarlem 2020 (gewijzigd besluit) - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 4,24 MB)
Benoeming rapporteurs methode Duisenberg light februari 2021 - getekend raadsstuk 18 februari 2021 (pdf, 445,48 KB)
Benoeming van nieuwe leden voor de commissie voor bezwaarschriften - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 1,50 MB)
Optimalisatie van de bediening van de beweegbare bruggen - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 4,75 MB)
Uitgangspunten voor het opstellen van de nieuwe Huisvestingsverordening 2021 - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 5,01 MB)
Vaststellen bestemmingsplan Nieuw Boerhaave (St. Jacob) - getekend raadsstuk 18 fwb 2021 (pdf, 3,69 MB)
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 2,34 MB)
Vrijgeven krediet investeringen restauratie Christian Müller-orgel Grote- of St. Bavokerk - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 1,63 MB)
Weigering verklaring van geen bedenkingen ivm weigering omgevingsvergunning voor realisatie 4 woningen Zuid Schalkwijkerweg - getekend raadsstuk 18 feb 2021 (pdf, 3,18 MB)