VergaderingVergadering van Raad
Datum: 22-04-2021 18:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
4
0
2
0
5
21
2
3
2
0
27
10
5
8
0
5
2
6
2
0
1
0
0
0
0
1
2
2
1
3
0
2
0
1
1
0
1
Algemene bijlage
04-22 Vragen vragenuur 22 april 2021 (pdf, 183.98 KB)
04-22 Schriftelijke beantwoording vragenuur 22 april 2021 (pdf, 263.19 KB)
04-22 Kort Verslag raadsvergadering 22 april (pdf, 253.59 KB)
22-04 Transcript extra Raad (pdf, 589.19 KB)
Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe turnhal - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 3.26 MB)
Actuele status geheime raadsstukken - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 1006.06 KB)
Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen van businesscase iZoof CarSharing - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 393.07 KB)
Besluit locatiekeuze DomusPlus en Skaeve Huse - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 10.33 MB)
Claes van Ruyvenstraat 8 vaststellen verkoopdocumenten- getekend collegebesluit 22 april 2021 (pdf, 3.29 MB)
Lidmaatschap SHPV en aansluiten op NPR - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 2.99 MB)
Startnotitie Herontwikkeling ElanWonen Louis Pasteur en Roordastraat - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 1.8 MB)
Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan C - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 1.5 MB)
Vaststelling Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen 2021 - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 2.92 MB)
Verwerking raadsconferentie indicatoren - amendement verwerkt - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 3.75 MB)
Warmtenet Schalkwijk Ontwerp-Oprichtingsbesluit Haarlems Wamtenetwerk HWN voor zienswijze - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 3.41 MB)
Zienswijze Conceptbegroting 2022 van de GR Schoolverzuin en VSV RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 2.73 MB)
Zienswijze geven op Verantwoording 2020 Metropoolregio Amsterdam - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 2.22 MB)
Zienswijze Haarlemse raad op voorstel Transitiecommissie MRA - getekend raadsstuk 22 april 2021 (pdf, 1.55 MB)