VergaderingVergadering van Raad
Datum: 23-12-2021 18:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
2
0
0
0
2
0
4
2
1
3
3
2
3
2
4
1
0
3
4
3
4
2
6
3
0
24
7
22
9
3
13
12
10
0
0
2
2
0
1
1
2
4
1
1
1
0
1
3
1
1
Algemene bijlage
Getekend raadsstuk Vaststellen startnotitie Stadionplein (pdf, 2.92 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Cultuurplan 2022-2028 (pdf, 2.89 MB)
Getekend raadsstuk Raadsjaaragenda 2022 (pdf, 718.93 KB)
Getekend raadsstuk Sluiten grondexploitaties Scheepmakerskwartier fase 2, complex 159 en DSK, complex 091 (pdf, 1.61 MB)
Getekend raadsstuk Voorstel tot vaststellen van de Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland (pdf, 2.74 MB)
Getekend raadsstuk Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2022 (pdf, 3.69 MB)
Getekend raadsstuk Akkoord met afhandeling van de aanbevelingen RKC onderzoek Waarderhaven 2017 (pdf, 344.8 KB)
Getekend raadsstuk Vaststellen werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023 (pdf, 1.46 MB)
Getekend raadsstuk Evaluatie hotelaanvraagpauze (pdf, 2.64 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (pdf, 2.47 MB)
Getekend raadsstuk Realisatie instandhouding openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs 2020 (pdf, 3.33 MB)
Getekend raadsstuk Realisatie instandhouding openbaar primair (speciaal) onderwijs 2020 (pdf, 3.66 MB)
Getekend raadsstuk Realisatie instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2020 (pdf, 3.67 MB)
Getekend raadsstuk Rijksstraatweg 370 Verkoop woning gunning en verlaging minimumprijs (pdf, 2.96 MB)
Getekend raadsstuk Wijziging Verordening en Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 (pdf, 2.55 MB)
Getekend raadsstuk Benoeming extern lid Rekenkamercommissie (pdf, 635.42 KB)
Getekend raadsstuk Nota reserves en voorzieningen 2021-2025 (pdf, 1.87 MB)
Getekend Initiatiefvoorstel “Burgerberaad Haarlem” (pdf, 2.6 MB)
Getekend raadsstuk Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (pdf, 1.55 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen DO verkeersmaatregelen Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt en aanvraag uitvoeringskrediet voor realisatie (besluit gewijzigd) (pdf, 2.47 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond Haarlem 2022 (besluit gewijzigd) (pdf, 5.73 MB)
Getekend raadsstuk Haarlemse belastingvoorstellen 2022 (pdf, 8.66 MB)
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing getekend (pdf, 1.21 MB)
Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2022 getekend (pdf, 2.83 MB)
Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2022 getekend (pdf, 2.7 MB)
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022 getekend (pdf, 1.26 MB)
Verordening op de heffing en invordering van onroerende- zaakbelastingen 2022 getekend (pdf, 1.68 MB)
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022 getekend (pdf, 2.3 MB)
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 getekend (pdf, 2.52 MB)
Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 getekend (pdf, 13.07 MB)
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting getekend (pdf, 1.84 MB)
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting getekend (pdf, 4.09 MB)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022 getekend (pdf, 1.12 MB)
Besluit Kwijtscheldingsregels 2022 getekend (pdf, 799.36 KB)
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 getekend (pdf, 2 MB)
12-23 Transcript raadsvergadering (pdf, 449.4 KB)
12-23 Kort Verslag raadsvergadering 23 december 2021 (pdf, 261.64 KB)