VergaderingVergadering van Raad
Datum: 24-06-2021 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
0
2
2
0
1
4
2
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
5
0
4
1
0
Algemene bijlage
06-24 Kort Verslag raadsvergadering 24 juni 2021 (pdf, 218.58 KB)
Getekend raadsstuk Herinrichting Houtplein voorfinanciering nutswerkzaamheden (pdf, 1.56 MB)
Getekend raadsstuk Bekrachtiging geheimhouding op de bijlage 3. van collegebesluit Toezenden RIB Athena (pdf, 398.24 KB)
Getekend raadsstuk Jaarrekening 2020 van het recreatieschap Spaarnwoude (pdf, 2.15 MB)
Getekend raadsstuk Opvolging aanbevelingen onderzoeken Duisenberg-light jaarstukken 2019 en 2018 (pdf, 824.42 KB)
Getekend raadsstuk bij onderzoeken methode Duisenberg-light naar de jaarstukken 2020 gemeente Haarlem (pdf, 2.06 MB)
Getekend raadsstuk Recreatieschap Spaarnwoude begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022 (pdf, 3 MB)
Getekend raadsstuk Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 202 (pdf, 2.83 MB)
Getekend raadsstuk Bekrachtiging geheimhouding op de gewijzigde bijlagen 1 en 2 bij Fietsznfabriek (pdf, 414.66 KB)
06-24 Transcript Raad (pdf, 408.47 KB)
Controleverklaring Jaarrekening 2020 Deloitte (pdf, 19.65 MB)