VergaderingVergadering van Raad
Datum: 25-03-2021 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
7
7
0
2
0
6
2
1
3
1
2
0
14
4
6
22
6
0
3
3
0
0
1
1
18
0
0
0
1
0
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
Algemene bijlage
03-25 Kort Verslag raadsvergadering 25 maart (pdf, 233.05 KB)
03-25 Transcript Raad (pdf, 631.33 KB)
Bekrachtiging geheimhouding op de bijlagen 1 tm 4 bij Claes van Ruyvenstraat 8 vaststellen verkoopdocumenten - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 392.58 KB)
Bekrachtiging geheimhouding op de bijlagen 1A 1B 1C 1D en 3 bij Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe turnhal - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 412.09 KB)
Beschikbaar stellen verzekeringsuitkering voor herbouw Posthuis Zaanenpark - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 1.84 MB)
Besluit invoeren milieuzone en principebesluit nul-emissiezone -getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 2.1 MB)
Rijksstraatweg 370 Verkoop woning -getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 3.12 MB)
Statutenwijziging Spaarnesant -getekent raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 1.76 MB)
Vaststellen Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 - getekend raadsstuk 2021 (pdf, 999.77 KB)
Vaststellen Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026 - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 2.99 MB)
Vaststellen Woonakkoord Zuid-Kennemerland IJmond 2021-2025 Samen bouwen aan een toekomstbestendige regio - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 4.48 MB)
Vaststelling gemaakte kosten in 2020 voor onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en aanvraag subsidie - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 1.66 MB)
Vrijgeven krediet IP Digitale Transformatie voor vervanging haarlem.nl - getekend raadsstuk 25 maart 2021 (pdf, 2.85 MB)