VergaderingVergadering van Raad
Datum: 05-07-2021 18:00 uur
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
0
12
0
0
0
0
0
36
0
2
2
2
0
Algemene bijlage
Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2022 en Voortgangsrapportage 2021 (pdf, 470.07 KB)
Advies college Eerste termijn Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2022 en Voortgangsrapportage 2021 (pdf, 564.32 KB)
07-05 Transcript Raad (pdf, 583.65 KB)