VergaderingVergadering van Raad
Datum: 06-04-2021 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
0
21
6
0
3
3
0
0
1
1
12
Algemene bijlage
04-06 Kort Verslag raadsvergadering 6 april (pdf, 233.94 KB)
04-06 Transcript Raad (pdf, 423.36 KB)
Startnotitie rechtmatigheidsverantwoording - getekend raadsstuk 6 april 2021 (pdf, 1.48 MB)
Vaststellen wijziging Huisvestingsverordening tbv uitvoeren doelgroepenverordening - getekend raadsstuk 6 april 2021 (pdf, 2.05 MB)
Vaststellen Woonvisie en uitvoeringsagenda 2021-2025 Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis - getekend raadsstuk 6 april 2021 (pdf, 3.95 MB)
Zienswijzen convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland - getekend raadsstuk 6 april 2021 (pdf, 2.36 MB)