VergaderingVergadering van Raad
Datum: 08-07-2021 17:00 uur
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
0
0
0
0
0
12
0
45
0
0
2
2
0
Algemene bijlage
Vaststellen Kadernota 2022 en Voortgangsrapportage 2021 (amendement verwerkt) - getekend raadsstuk 8 juli 2021 (pdf, 2.22 MB)
Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2022 en Voortgangsrapportage 2021, 1e termijn (incl advisering) ,2e termijn en besluitvorming (pdf, 695.94 KB)
07-08 Transcript Raad (pdf, 577.73 KB)
07- 0508 Kort Verslag raadsvergaderingen 5 en 8 juli 2021 (pdf, 158.62 KB)