VergaderingVergadering van Raad
Datum: 08-11-2021 18:00 uur
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
0
0
0
0
5
0
4
36
0
0
6
Algemene bijlage
Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2022-2026 1e termijn - aangevuld CC (pdf, 489.05 KB)
Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2022-2026 1e termijn - inclusief reactie college (pdf, 610.74 KB)
11-08 Transcript Raad (pdf, 574.16 KB)