VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-06-2022 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
0
5
5
4
5
2
1
2
3
3
0
8
3
1
3
3
5
8
6
0
10
7
5
4
0
0
0
2
0
1
6
1
1
2
1
0
1
1
1
3
3
1
0
3
Algemene bijlage
06-29 Kort Verslag raadsvergadering 29 juni 2022 (pdf, 298.1 KB)
Begroting 2023 Spaarne Werkt (Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland) - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.57 MB)
Begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 GR recreatieschap Spaarnwoude - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.66 MB)
Bekrachtiging geheimhouding op de bijlagen 1,2 en 3 bij Centrum Schalkwijk, verkoop commerciele ruimte Casablancastraat 22 - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 405.58 KB)
De Bazellaan ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het vergunnen van 103 appartementen in de sociale huursector - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.88 MB)
Herinrichting Houtplein e.o. aanvullend krediet - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 1.81 MB)
Herziening Verantwoording fractiegelden fracties van 21 maart 2018 tot en met 31 december 2021 - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 1.05 MB)
Jaarrekening 2021 van het recreatieschap Spaarnwoude - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.24 MB)
Omgevingsdienst IJmond tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.47 MB)
Reactie op concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam (MRA) - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.1 MB)
Vaststellen startnotitie gebiedsvisie Spaarnepark - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 4.31 MB)
Vaststellen Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren Cronje 2023-2027 - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 4.62 MB)
Verkoop met terugkoopregeling van het Posthuis Zaanenpark tegen symbolische waarde aan de Stichting Posthuis Zaanenpark - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 3.39 MB)
Voorbereiding gebiedsontwikkeling Molenwijk Noord- Waddenstraat - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 2.31 MB)
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief. Uitvoering jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2022. - getekend raadsstuk 29 juni 2022 (pdf, 4.01 MB)
06-29 Transcript raad 29 juni (pdf, 488.09 KB)