VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-06-2023 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
0
0
1
0
2
4
5
1
2
0
4
5
6
4
6
4
0
4
9
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
Algemene bijlage
06-01 Besluitenlijst raadsvergadering 1 juni 2023 - concept (pdf, 211,15 KB)