VergaderingVergadering van Raad
Datum: 23-02-2023 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Raadzaal
0
2
0
0
1
0
2
0
4
10
3
0
0
8
3
0
1
1
1
0
0
1
2
0
1
2
2
1
0
2
2
1
2
0
1
Algemene bijlage
Spreektijd raadvergadering 2023 (pdf, 87,26 KB)
02-23 Besluitenlijst raadsvergadering 23 februari 2023 - concept (pdf, 206,97 KB)
02-23 Transcript Raad 23 februari (pdf, 361,09 KB)
Getekend raadsstuk Benoeming Duisenberg rapporteurs 2023 (pdf, 241,79 KB)
Getekend raadsstuk Compenseren maatschappelijke instellingen voor gevolgen stijgende energieprijzen (pdf, 3,38 MB)
Getekend raadsstuk Termijnagenda 2023 Metropoolregio Amsterdam (MRA) (pdf, 2,13 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2023 - 2026 (pdf, 2,55 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023 (pdf, 2,78 MB)
Getekend raadsstuk Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2023 (pdf, 1,17 MB)
Getekend raadsstuk Zienswijze Kadernota 2024-2028 Cocensus (pdf, 1,50 MB)
Getekend raadsstuk Tweede herziening verantwoording fractiegelden 21 maart 2018 tm 31 december 2021 (pdf, 1,06 MB)