VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 22-10-2020 18:30:00 uur
Voorzitter: B. van Leeuwen (plaatsvervangend voorzitter)
Griffier: M.C.C. Philips (griffier)


Zijlpoort
1
Algemene bijlage
10-22 Transcript vragenuur Raad (pdf, 139.4 kB)