VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 26-11-2020 18:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.C.C. Philips (griffier)


Zijlpoort
18.30-19.15 uur 1