VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 02-09-2021 16:30 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
1
Algemene bijlage
09-02 Transcript Vragenuur (pdf, 171,32 KB)