VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 28-01-2021 18:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
1
Algemene bijlage
01-28 transcript Vragenuur (pdf, 197.84 KB)